Bijbel uitdaging 7: De naam van God ?

Inleiding
In de Bijbel vinden we niet 1 naam van God, van Jezus, van de Heilige Geest, maar een heleboel namen. Al deze namen kunnen ons ook iets leren over wie Hij is, wat Hij doet … In de Nederlandse vertaling staat dikwijls “Heer” waar in de oorspronkelijke vertaling meestal “JHWH” staat. “JHWH” wil zeggen “Ik Ben” of “Hij zal er zijn”. Deze naam is een werkwoord en een belofte. Laat deze naam je inspireren in deze studie over Gods namen.

Uitdaging
Welke namen van God schieten jou direct te binnen na het lezen van deze inleiding?

Elke week leggen we een ander accent in het zoeken naar namen. Je zal merken dat die accenten niet in een vakje passen, maar mekaar overlappen. Probeer voor jezelf een lijstje te maken met namen die in de categorie van die week horen (kan overlappen). Zoek de namen en schrijf de bijbehorende Bijbelteksten op voor jezelf. Die bijbehorende Bijbelteksten zijn belangrijk omdat ik mezelf betrapte op het feit dat de namen die ik in mijn hoofd had bij een onderwerp soms uit een lied kwamen en het zoeken naar de tekst wat meer moeite kostte, maar heel leerzaam was.

Ikzelf dacht dat ik hier veel vanaf wist, maar ik heb al veel geleerd bij de voorbereiding, dus laat je verrassen door Gods Namen.

Naar Uw Naam en naar Uw gedachtenis gaat het verlangen van onze ziel uit. Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht, ja, met mijn geest diep in mij zoek ik U ernstig.Jesaja 26:8b-9a

“Zoals Uw Naam is, o God, zo is Uw roem, tot aan de einden der aarde; Uw rechterhand is vol gerechtigheid.” Psalm 48:11

Bijbel uitdaging 6: Rust 3

Rust… Als we op zoek zijn naar rust kunnen we veel doen, of net niet doen. We lezen in onze Bijbel, praten met God, luisteren naar (christelijke) muziek, doen even een dutje, gaan lekker wandelen of doen iets ontspannends, vertrekken op vakantie… Iedereen heeft z’n eigen manier om rust in z’n hoofd te creëren. Bijvoorbeeld een haak- of breiwerkje oppakken en ondertussen wat praten met God of gewoon nadenken over vanalles en nog wat. (Jammer genoeg zijn kleine peutertjes het daar niet altijd mee eens, die wol en die bewegende haaknaald zijn zo fascinerend.)
Wat doe jij als je nood hebben aan rust in jullie hoofd? Op welke manier ben jij op zo’n moment met God bezig?

Bijbel uitdaging 6: Rust 2

Niet iedereen neemt tijdens een lastige periode als eerste reactie direct z’n Bijbel vast. Soms heb je er gewoon even nood aan om je hoofd te laten luchten om de rust te laten terugkeren. Je maakt even een wandeling, gaat sporten, doet iets met je handen, kruipt even in bad of in een knusse zetel… (Wel of niet gepaard met een gesprek met God.) Soms is het fijn om daarbij wat naar muziek te luisteren of om gewoon wat te zingen of muziek te spelen (in het echt of gewoon in je hoofd).
Is er christelijke muziek waar jij graag naar luistert als je nood hebt aan wat rust in je hoofd?

Bijbel uitdaging 6: Rust 1

We gooien het deze keer over een andere boeg met de Bijbeluitdaging. Het thema is ‘Rust’, iets waar velen van ons dringend nood aan hebben.
In plaats van zelf teksten te delen met jullie, telkens een vraag voor waarop je zelf kan antwoorden.

Iedereen heeft wel eens een moeilijk moment. Soms duurt dat moment slecht een paar minuten, soms blijft het maanden of zelf jaren hangen.
Naar welke Bijbeltekst grijp jij makkelijk terug tijdens zo’n moeilijke periode om wat rust te vinden in je hoofd?

Bijbel uitdaging 5: Bidden 4

Jakobus 4:3
U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat U verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.”

Lucas 18: 10-14
“Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en zie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.”

Vanuit welke motieven bidden we? Bidden we vanuit de juiste ingesteldheid, vanuit afhankelijkheid van God? Het is belangrijk dat we ervoor waken dat we gebed niet gebruiken als een manier om onze eigen ‘menselijke’ wensen te zien uitkomen. Bid dat de verlangens die Hij voor jouw leven heeft ook jouw verlangens mogen zijn of worden.

Bijbel uitdaging 5: Bidden 3

Ik nodig je graag uit (Hem) vandaag te (aan)bidden aan de hand van Psalm 73: 23-28 en Psalm 74: 12-17.

Probeer een momentje van rust te zoeken in je dag en lees aandachtig de hierboven genoemde Bijbelverzen. Probeer goed tot je te laten doordringen wat er staat. Op basis hiervan mag je in gesprek gaan met onze Hemelse Vader. De Bijbel staat vol met prachtige, krachtige gebeden en vurige lofprijzingen. Door te bidden vanuit Zijn Woord verleg je je focus van jezelf en je eigen wensen en zorgen naar Hem. Hij is het waard om alle lof en aanbidding te ontvangen. Zijn daden zijn majestueus, Zijn wonderen ontzagwekkend, Zijn kracht is onmeetbaar. Probeer je hart en gedachten hier helemaal voor open te stellen. Adem het in, spreek het uit: Hij is Koning. We mogen voor Hem neerknielen en Hem die eer bewijzen.

Bijbel uitdaging 5: Bidden 2

1 Thessalonicenzen 5:16-22: “Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad.”

Laat ons bidden zijn als ademen. Laat het de zuurstof zijn die onze harten zuiver houdt, die onze harten in vuur en vlam doet staan voor Hem. En dank Hem. Wees je bewust van Zijn grootheid, van Zijn offer, van Zijn liefde en van Zijn zegeningen, klein en groot. Vertaal dat in dankzegging en aanbidding. Want ‘dit is de wil van God.’

Bijbel uitdaging 5: Bidden 1

Bidden is een voorrecht, een geschenk van God voor ons dat de mogelijkheid creëert om dicht bij Hem te komen, daar waar het het beste vertoeven is, dicht aan Zijn hart. Het is een manier om Hem beter te leren kennen, om Zijn wil over ons leven te mogen ontdekken, om ons te wentelen in Zijn liefde, berouw te tonen en vergeving te ontvangen. Het is daar waar we onze zorgen en benauwdheden mogen uitschreeuwen, én waar we ze mogen achterlaten. Het is daar waar Zijn rust en vrede te vinden is. Het is daar waar de hemelse strijd gestreden wordt. Ben jij mee een gebedsstrijder? Ik roep je hier liefdevol toe op met de volgende woorden van Ger De Koning (uit Brieven van Petrus en Jakobus, p.102) die mij zelf heel erg de ogen geopend hebben:

“Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk […] gebed is. Er zijn mensen nodig die Gods wil kennen en overtuigd zijn van de kracht van het gebed. Ik hoop dat jij een bidder zult zijn. Daarvoor is geen gave nodig, je hoeft er ook geen cursus voor te volgen. Je moet het eenvoudig doen.”

Laten we het ‘eenvoudigweg’ doen: laten we ons deze maand samen buigen over het gebed, knielen voor Hem, Zijn Aangezicht zoeken en ons verenigen als een leger van gebedsstrijders.

Voel je vrij deze challenge in te vullen zoals je wil en te delen wat er op je hart ligt. Voel je eveneens vrij je dank- en gebedspunten met ons te delen. Biddend staan we samen sterk in Zijn kracht.

Psalm 5:4 : “ ’s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; ’s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik uit naar U.”

Als dit geen aansporing en bemoediging is om van zodra je ’s morgens je ogen opent – na een hopelijk deugddoende nachtrust – je gedachten af te stemmen op de Heer. Hoe kan je je dag beter starten dan door je te richten op Hem? Dank Hem voor wat Hij geeft. Aanbid Hem om Wie Hij is. Leg je leven in Zijn handen. Vraag Hem kracht daar waar je zelf steeds tekortschiet. Onderwerp je aan Hem. Vraag Hem je oren en ogen te openen en Zijn wil voor jouw leven kenbaar te maken. Vraag Hem je te laten zien hoe je Hem deze dag kan dienen, hoe Hij je deze dag wil en kan gebruiken tot opbouw van Zijn Koninkrijk. Bid om een hart dat gevuld mag zijn met ontferming en liefde.  

#biblechallenge #biblejournaling #churchduringcovid19 #trustingod #faith

Wereld boekendag

23 april is wereld boekendag. Of je nu van geschiedenis, proza, poëzie, filosofie, apocalyptische literatuur, volkskunde of genealogie houdt … we kunnen u een boek aanraden. U krijgt er 66 voor de prijs van 1. U kan het hier online vinden in het Nederlands, maar het is in bijna elke taal ter wereld vertaald.

Disclaimer: pas op als u er in begint te lezen, het kan uw visie op literatuur, geschiedenis en het leven ernstig beïnvloeden!