Ik nodig je graag uit (Hem) vandaag te (aan)bidden aan de hand van Psalm 73: 23-28 en Psalm 74: 12-17.

Probeer een momentje van rust te zoeken in je dag en lees aandachtig de hierboven genoemde Bijbelverzen. Probeer goed tot je te laten doordringen wat er staat. Op basis hiervan mag je in gesprek gaan met onze Hemelse Vader. De Bijbel staat vol met prachtige, krachtige gebeden en vurige lofprijzingen. Door te bidden vanuit Zijn Woord verleg je je focus van jezelf en je eigen wensen en zorgen naar Hem. Hij is het waard om alle lof en aanbidding te ontvangen. Zijn daden zijn majestueus, Zijn wonderen ontzagwekkend, Zijn kracht is onmeetbaar. Probeer je hart en gedachten hier helemaal voor open te stellen. Adem het in, spreek het uit: Hij is Koning. We mogen voor Hem neerknielen en Hem die eer bewijzen.

Bijbel uitdaging 5: Bidden 3