Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Antwerpen. Iedereen is welkom ons te bezoeken. We zijn een gemeente met leden van verschillende afkomst en leeftijden. Maar wat wil Vrij Evangelische Gemeente zeggen?

‘Vrij’ wil zeggen dat er geen hogere instantie is (een bisschop of wie dan ook) die zegt hoe we onze kerk moeten besturen. Toch staan we niet los, want wij werken regelmatig samen met evangelische gemeenten uit de buurt. Wij zijn lid van de ECV (Evangelische Christengemeenten Vlaanderen) en van de EAV (Evangelische Alliantie Vlaanderen). Wij zijn bij de overheid vertegenwoordigd door de ARPEE.

‘Evangelisch’ is afgeleid van ‘evangelie’, wat ‘goede boodschap’ betekent. Wij geloven in die boodschap, en dat is dat God bestaat en van ieder mens houdt. Ook al maken wij allemaal fouten, wij geloven dat God deze wil vergeven. Wij geloven dat dit kan door Zijn Zoon Jezus die onze zonden op zich heeft genomen.

‘Gemeente’ is meer dan een zondagochtend zitten en luisteren. Naast dat wij meerdere activiteiten doen is een gemeente (kerk) een plaats zijn waar mensen God kunnen ontmoeten, een voorbeeld hiervan staat onder de kop Activiteiten. In de kerk kunnen wij God danken en tot Hem bidden. Mensen kunnen elkaar er leren kennen en vertrouwen. Daardoor kunnen we elkaar steunen en helpen.