Een korte geschiedenis  Vrije Evangelische gemeente Antwerpen.

Onze directe geschiedenis begint in 1919. Maar de oorsprong gaat natuurlijk verder terug.  We komen samen en proberen kerk  te zijn zoals al vermeld in de Handelingen der apostelen, het vijfde boek uit het Nieuwe Testament. Daar liggen onze wortels.

Recenter is de tijd van de Reformatie. Antwerpen was één van de eerste steden in  Vlaanderen waar aanhangers van Luther werden gesignaleerd. Het Augustijnerklooster werd door Karel V  ontmanteld en afgebroken, en een paar monniken werden op de brandstapel gezet, omdat ze hun geloof wilden beleven zoals  in het evangelie was opgeschreven. Een evangelie dat toen alleen mocht worden gelezen door geestelijken. De boekdrukkunst die toen opkwam maakte de verspreiding van de Bijbel gemakkelijker. De eerste volledige Bijbel in het Nederlands werd hier in Antwerpen door Jacob van Liesvelt gedrukt in 1526. Zo groeide  het protestantisme zeer snel in Antwerpen zodat een halve eeuw later veel  kerken nog uitsluitend werden gebruikt voor protestantse erediensten.

In 1585 viel Antwerpen in handen van Alesandro Farnese, en kwam er Spaans bestuur dat een einde maakte aan de vrijheid voor reformatie. De meeste gelovigen emigreerden toen naar het noorden en er kwam een einde aan de gouden eeuw van Antwerpen. Een kleine “schuilgemeente” bleef in Antwerpen.

Net een tijd van gebed gehad, klaar om het Goede Nieuws te brengen in Antwerpen. Links dhr. Norton oprichter en directeur van de Belgisch Evangelische Zending (BEZ)

In het onafhankelijke België werd godsdienstvrijheid in de grondwet opgenomen. Zo kwam er terug ruimte voor het protestantisme in Vlaanderen.

Tijdens de eerste wereldoorlog werden gewonde IJzerfront soldaten in Engeland verzorgd. Daar leerden enkelen van hen Ralph en Edith Norton kennen die hen over Jezus vertelden. Na de oorlog stak het zendingspaar het Kanaal over om hier het Evangelie te verkondigen. Zij richtten de Belgische Evangelische Zending (BEZ, nu VIANOVA) op. Al in 1919 waren er

Karel Rogierstraat 8, lang voor de voorgevel verbouwd werd.

op een aantal plaatsen in Vlaanderen samenkomsten. Antwerpen was daar één van. Er werd samengekomen op de Amerikalei. Al snel,  in 1920, werd een eigen gebouw verworven aan de Karel Rogierstraat 8.

Het werk in Antwerpen en in Vlaanderen groeide. In 1962 stond de gemeente  in Antwerpen mee aan  de wieg van de bond van Vrije Evangelische Gemeenten, die nog steeds werkt in Vlaanderen. Onze gemeente is ondertussen verbonden met ECV (Evangelische Christengemeenten Vlaanderen). Ook zijn we lid van de EAV (Evangelische Alliantie Vlaanderen) en zijn  bij de overheid vertegenwoordigd door de ARPEE (Administratieve Raad Protestantse en Evangelische Eredienst).

Evangelisatie op het Kiel

Onze jongeren zijn actief  in het EJV (Evangelisch JeugdVerbond) . Het EJV organiseert jeugd- en kinderkampen,  leidt animatoren op,  en verleent ondersteuning voor kinderprogramma’s in de verschillende gemeenten.

We werken mee in de hulporganisaties Tear Fund, Cherut, en zijn oprichter van  vzw “ De Toevlucht” die o.a. in Antwerpen voedselpakketten verdeelt onder minderbedeelden.

 VEG Antwerpen, al 100 jaar bouwend aan de toekomst.

Evangelisatie in Kontich