1 Thessalonicenzen 5:16-22: “Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad.”

Laat ons bidden zijn als ademen. Laat het de zuurstof zijn die onze harten zuiver houdt, die onze harten in vuur en vlam doet staan voor Hem. En dank Hem. Wees je bewust van Zijn grootheid, van Zijn offer, van Zijn liefde en van Zijn zegeningen, klein en groot. Vertaal dat in dankzegging en aanbidding. Want ‘dit is de wil van God.’

Bijbel uitdaging 5: Bidden 2