Bidden is een voorrecht, een geschenk van God voor ons dat de mogelijkheid creëert om dicht bij Hem te komen, daar waar het het beste vertoeven is, dicht aan Zijn hart. Het is een manier om Hem beter te leren kennen, om Zijn wil over ons leven te mogen ontdekken, om ons te wentelen in Zijn liefde, berouw te tonen en vergeving te ontvangen. Het is daar waar we onze zorgen en benauwdheden mogen uitschreeuwen, én waar we ze mogen achterlaten. Het is daar waar Zijn rust en vrede te vinden is. Het is daar waar de hemelse strijd gestreden wordt. Ben jij mee een gebedsstrijder? Ik roep je hier liefdevol toe op met de volgende woorden van Ger De Koning (uit Brieven van Petrus en Jakobus, p.102) die mij zelf heel erg de ogen geopend hebben:

“Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk […] gebed is. Er zijn mensen nodig die Gods wil kennen en overtuigd zijn van de kracht van het gebed. Ik hoop dat jij een bidder zult zijn. Daarvoor is geen gave nodig, je hoeft er ook geen cursus voor te volgen. Je moet het eenvoudig doen.”

Laten we het ‘eenvoudigweg’ doen: laten we ons deze maand samen buigen over het gebed, knielen voor Hem, Zijn Aangezicht zoeken en ons verenigen als een leger van gebedsstrijders.

Voel je vrij deze challenge in te vullen zoals je wil en te delen wat er op je hart ligt. Voel je eveneens vrij je dank- en gebedspunten met ons te delen. Biddend staan we samen sterk in Zijn kracht.

Psalm 5:4 : “ ’s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; ’s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik uit naar U.”

Als dit geen aansporing en bemoediging is om van zodra je ’s morgens je ogen opent – na een hopelijk deugddoende nachtrust – je gedachten af te stemmen op de Heer. Hoe kan je je dag beter starten dan door je te richten op Hem? Dank Hem voor wat Hij geeft. Aanbid Hem om Wie Hij is. Leg je leven in Zijn handen. Vraag Hem kracht daar waar je zelf steeds tekortschiet. Onderwerp je aan Hem. Vraag Hem je oren en ogen te openen en Zijn wil voor jouw leven kenbaar te maken. Vraag Hem je te laten zien hoe je Hem deze dag kan dienen, hoe Hij je deze dag wil en kan gebruiken tot opbouw van Zijn Koninkrijk. Bid om een hart dat gevuld mag zijn met ontferming en liefde.  

#biblechallenge #biblejournaling #churchduringcovid19 #trustingod #faith

Bijbel uitdaging 5: Bidden 1