Jakobus 4:3
U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat U verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.”

Lucas 18: 10-14
“Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en zie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.”

Vanuit welke motieven bidden we? Bidden we vanuit de juiste ingesteldheid, vanuit afhankelijkheid van God? Het is belangrijk dat we ervoor waken dat we gebed niet gebruiken als een manier om onze eigen ‘menselijke’ wensen te zien uitkomen. Bid dat de verlangens die Hij voor jouw leven heeft ook jouw verlangens mogen zijn of worden.

Bijbel uitdaging 5: Bidden 4