We zoeken namen van God waar een voorwerp in voorkomt.
“En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.” Johannes 6:36

7 namen
Bijbel uitdaging 7: De naam van God, voorwerpen