Your life matters, zegt Jezus in Johannes 3:16. Want zo lief heeft God  de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

We leven in een tijd waarin een sterk streven is naar gelijkheid, gelijkberechtiging. Dat streven stuit echter altijd op grenzen omdat gelijkheid op basis van “rechten” altijd discutabel is. 

God echter geeft ons gelijkheid op basis van liefde. Hij houdt van de hele wereld. Er is bij God geen voorkeur op basis van afkomst, sociale status of prestaties. Hij heeft onvoorwaardelijk lief. Om deel te hebben aan die liefde, moet je erin geloven. 

Durf je onvoorwaardelijk lief te hebben? Geen voorwaarden stellen aan God, maar Zijn aanbod aanvaarden om van daaruit ook de ander onvoorwaardelijk te kunnen liefhebben en zo de gelijkheid te beleven. 

#Your life matters