Gedichtendag

Gedichtendag Mooi om een periode in het jaar te hebben om stil te staan bij gedichten. Schilderen met woorden. Maar wat brengt dat dichten ons. Brengt dat dichter bij de woordkunstenaar, dichter bij het Woord zelf. Of zijn we te

Gedicht

Dichter-bij Dichter Ver, verder, verder weg, los van het begin. Weg van de verhalen, geen herinnering. Tijd, tijden, halve tijd, glipt zo door de vingers, straks alleen maar spijt? Metanoia, tegenwijzerzin, alles weer gegeven, de eeuwigtijd in. Dicht, dichter, dicht