Hoe gaat het met jouw ziel?

“It is well with my soul”

“Hoe gaat het met je ziel?”, vraagt onze broeder Ludo wel eens.
Vandaag is het echter niet onze alleen ziel, maar vooral onze fysieke gezondheid die ons zorgen baart.

Om onze fysieke gezondheid te beschermen besliste de overheid dat fysieke erediensten vanaf 2 november niet meer mogen doorgaan. Om voor de gezondheid van de ziel te zorgen, houden we contact via Facebook.

We bidden voor hen die op een of andere manier getroffen worden door dit virus en de gevolgen ervan. We wensen u allen een goede gezondheid toe en een geredde ziel.

Gods zegen.

(corona) Golven …

De volgende golf is er …

Sommigen vinden ze ideaal om op te surfen, anderen hebben er bang van, je kan er over lopen, … maar in dit geval is het een golf in de Corona besmettingen. Als gevolg daarvan zullen er tot en met 31 augustus 2020 geen erediensten meer georganiseerd worden in ons gebouw in de Karel Rogierstraat. Op onze facebookpagina delen we opnamen/afspeellijsten met een boodschap.

Of het nu watergolven of virusgolven zijn, we hoeven er niet bang voor te zijn (maar wel voorzichtig 🙂 . Lees Psalm 93:4

Als u ons wil contacteren, dan kan dat nog steeds via de contactpagina of per email (vegantwerpen@gmail.com)

We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram

#Your life matters

Your life matters, zegt Jezus in Johannes 3:16. Want zo lief heeft God  de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

We leven in een tijd waarin een sterk streven is naar gelijkheid, gelijkberechtiging. Dat streven stuit echter altijd op grenzen omdat gelijkheid op basis van “rechten” altijd discutabel is. 

God echter geeft ons gelijkheid op basis van liefde. Hij houdt van de hele wereld. Er is bij God geen voorkeur op basis van afkomst, sociale status of prestaties. Hij heeft onvoorwaardelijk lief. Om deel te hebben aan die liefde, moet je erin geloven. 

Durf je onvoorwaardelijk lief te hebben? Geen voorwaarden stellen aan God, maar Zijn aanbod aanvaarden om van daaruit ook de ander onvoorwaardelijk te kunnen liefhebben en zo de gelijkheid te beleven. 

Hij is waarlijk opgestaan …

Jezus is opgestaan … dat is de blije boodschap van Pasen. We hebben het moeten vieren “in ons kot”, maar halleluja …. wij mogen ook weer opstaan en samenkomen. Omdat het coronavirus nog wel rondwaart (bij ons gelukkig niet meer zo hard briesend) moeten we wel heel allert blijven. Om het risico op besmetting voor eenieder zo klein mogelijk te maken willen we ons aan een aantal afspraken houden:

Tot binnenkort op het vertrouwde adres in de Karel Rogierstraat 8.

Bij vragen ivm. met onze corona-maatregels: corona.veg@gmail.com

Andere vragen mogen zoals steeds naar vegantwerpen@gmail.com of via een bericht op de contactpagina

Corona (update mei 2020)

Corona heeft vele betekenissen. Het is o.a. latijn voor “kroon” of de mooie stralenkrans in een passiebloem.

Jammer genoeg is het ook de naam van een reeks virussen waarvan er nu eentje huis houdt in ons land. Om de verspreiding van dit virus te beperken zullen er voorlopig (verlenging tot 8 juni) in ons gebouw geen erediensten doorgaan.

Als u ons wil contacteren, dan kan dat nog steeds via de contactpagina of per email (vegantwerpen@gmail.com)

We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram

2020

     Wensen

             Leven

Bij elk nieuwjaar vliegen de clichés ons om de oren.

We wensen elkaar allerlei goeie dingen, zoals  – een gelukkig jaar  –  een vreugdevol jaar   –  een hoopvol jaar  –  een leuk jaar  –   een succesvol jaar  –  gezond jaar,  etc.

Allemaal dingen die we graag zouden zien gebeuren. Maar wie moet ze laten gebeuren?

Het toeval? Chance hebben? Of moet je geluk afdwingen, kun je geluk afdwingen?

We wensen elkaar allerlei dingen die we niet in de hand hebben, waarover we geen controle hebben. We hopen dat het lot ons goed gezind is. Maar wie is het lot, en waar beslist die over?

Het geluk dat we elkaar toewensen, is als zand dat door onze vingers glijdt, net zoals de tijd. We hebben er geen grip op. Er moet maar een korreltje zand in de raderen van je leven komen, en het begint te knarsen en te haperen.

Leven, we hebben het niet in de hand!

Of toch wel. Want juist leven is, wat we je willen toewensen, dit jaar en lang daarna.

Het leven, je kan ervoor kiezen. In Johannes 3 vers 16 kan je daar over lezen.

Je kan kiezen voor leven, onvergankelijk leven.

Dat wensen we je toe, dat je mag gaan

Leven