Laat er licht zijn. En er was licht. (de schepper Gen1:3)

Ik ben het Licht der wereld: wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (de zoon van de schepper waarvan we de geboorte met kerst vieren, Joh 8:12)

Wil je dat licht leren kennen? Neem contact met ons op per email, want voorlopig laat de corona-crisis het nog niet toe om samen te komen op onze normale plek in de Karel Rogierstraat.

#zorgvoorlicht