#biblechallenge #biblejournaling #churchduringcovid19 #trustingod #faith

THEMA 2: WARMTE

De tweede warme(?) tekst: Psalm 147 : 16-18
Hij geeft sneeuw als wol, Hij strooit rijp uit als as. Hij werpt Zijn ijs als stukken; wie is bestand tegen Zijn koude? Hij zendt Zijn woord en doet dat alles smelten, Hij doet Zijn wind waaien, de wateren stromen.

De eerste warme tekst vinden we in Psalm 19 : 5b-7:
Bijbel in Gewone Taal: God gaf de zon een plaats aan de hemel. Elke ochtend komt de zon stralend tevoorschijn. Dan begint hij de weg die hij elke dag gaat. Aan het ene eind van de hemel komt de zon op, aan het andere eind gaat hij onder. Zo geeft hij warmte aan de hele aarde. 
HSV: Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uitgaat; hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde; niets is verborgen voor zijn gloed. 

THEMA 1: VERTROUWEN

De derde tekst van het eerste thema van onze Bijbel-Uitdaging. Psalm 62:7:
Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen. 

Bij deze de tweede tekst van het eerste thema van onze Bijbel-Uitdaging. Jesaja 43:2-3a:
Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. 
Want Ik ben de Heere, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. 

De eerste tekst die we met jullie willen delen is Jeremia 17:7-8:
Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.